Środowiskowy Dom Samopomocy
                             w Międzyrzeczu
Informacje ogólne
Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W zajęciach Środowiskowy Dom Samopomocy uczestniczą osoby z terenu gminy Międzyrzecz. Dom dysponuje 20 miejscami pobytu dziennego.
Budynek oraz wyposażenie naszego domu spełniają wymogi niezbędne do działalności terapeutycznej z osobami niepełnosprawnymi.   


Cele i zadania Środowiskowego Domu Samopomocy
- Integracja uczestników. 
- Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
- Pomoc w oderwaniu się od izolacji społecznej.
- Zdobywanie umiejętności komunikowania się ze społeczeństwem.
- Rozwijanie prawidłowych kontaktów międzyludzkich w środowisku rodzinnym oraz pozarodzinnym.
- Podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych w codziennych czynnościach życiowych.


Przychodząc do nas zawsze masz do dyspozycji
- Bezpieczeństwo, poczucie wspólnoty.
- Jeden posiłek dziennie.
- Dostęp do kultury, oświaty i rekreacji.
- Codziennie zapewniamy terapię zajęciową.

 
Podstawy prawne
1. Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. 
2. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego.
3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 grudnia 1995 r. w sprawie      
    psychiatrycznych świadczeń zdrowotnych w domach pomocy społecznej i środowiskowych
    domach samopomocy.
4. Uchwała Rady Miasta.